Oprava hradebního prvku za čp 229 – havarijní stav

Oprava hradebního prvku za čp 229 – havarijní stav

Část hradeb za č.p. 229 je v havarijním stavu. Z tohoto důvodu by v letošním roce měla proběhnout její rekonstrukce. Jedná se o část hradeb, která je součástí rozsáhlého komplexu kulturní památky Městské opevnění II, Horní pevnost, která je zapsaná na indikativním seznamu národních kulturních památek. Rozsáhlý areál fortifikace je z konce 18. století a je dokladem vrcholné úrovně opevnění francouzské školy včetně rekordního času výstavby v letech 1780 – 1790. Projektovou přípravu zaštiťuje společnost Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet1.700.000 Kč
Schválený rozpočet1.700.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad)01. 07. 2024

Galerie obrázků akce