Eva Libichová
Na Bastionu I probíhá instalace mříže a mřížových vrat, která oddělí nádvoří bastionu od prostoru sousedící budovy. Výroba a instalace probíhá dle podmínek památkové péče.
Předpokládaný rozpočet:

296.956 Kč

Eva Libichová
V letošním roce by mělo dojít k zateplení půdních prostor na kulturní památce Základní škola Na Ostrově. Jedná se o monumentální novorenesanční školní budovu, která byla postavena v letech 1884 – 1885 podle projektu Arnošta Jenšovského jako chlapecká škola. Reaguje se tak na stále rostoucí náklady energií zachování…
Předpokládaný rozpočet:

1.000.000 Kč

Eva Libichová
Objekt mateřské školy v ulici Lužická již po mnoho let umožňuje docházku a předškolní vzdělávání pro dětí ve věku 3 až 6 let. V nedávné minulosti ředitelka Šárka Čechová získala dotační prostředky a zrealizovala revitalizaci zahrady této mateřské školy, která sídlí v krásném objektu v lokalitě Ptáky. Budova…
Předpokládaný rozpočet:

1.000.000 Kč

Eva Libichová
Objekt mateřské školy v ulici Lužická již po mnoho let umožňuje docházku a předškolní vzdělávání pro dětí ve věku 3 až 6 let. V nedávné minulosti ředitelka Šárka Čechová získala dotační prostředky a zrealizovala revitalizaci zahrady této mateřské školy, která sídlí v krásném objektu v lokalitě Ptáky. Budova…
Předpokládaný rozpočet:

1.000.000 Kč

Eva Libichová
V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón bude v letošním roce mimo jiné řešena oprava další části nájezdové rampy na hradby. Jedná se o část hradeb, která je součástí rozsáhlého komplexu kulturní památky Městské opevnění II, Horní pevnost, která je zapsaná na indikativním seznamu…
Předpokládaný rozpočet:

4.598.000 Kč

Eva Libichová
V letošním roce by mělo dojít k udržovacím pracím na kulturní památce Základní škola Na Ostrově. Jedná se o monumentální novorenesanční školní budovu, která byla postavena v letech 1884 – 1885 podle projektu Arnošta Jenšovského jako chlapecká škola. Konkrétně se bude jednat o střechu školy a potřebnou obnovu…
Předpokládaný rozpočet:

450.000 Kč

Eva Libichová
V letošním roce by měla proběhnou lokální oprava malé části hradeb za č.p. 229, která je v havarijním stavu. Jedná se o část hradeb, která je součástí rozsáhlého komplexu kulturní památky Městské opevnění II, Horní pevnost, která je zapsaná na indikativním seznamu národních kulturních památek. Rozsáhlý areál fortifikace…
Předpokládaný rozpočet:

1.500.000 Kč

Eva Libichová
V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón bude v letošním roce mimo jiné řešena oprava společných prostor v budově č.p. 3 na náměstí Československé armády. Jedná se o památkově chráněnou, klasicistní školní budovu z roku 1839, která se významně uplatňuje v panoramatu města. Uvnitř…
Předpokládaný rozpočet:

720.000 Kč

Eva Libichová
V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón bude v letošním roce mimo jiné řešena oprava komínů a pokladny na č.p. 242 v ul. Okružní. Jedná se o památkově chráněný objekt bývalých dvojitých kasáren. Aktuálně budova slouží pro spolkovou činnost Umělecké kolonie a jedná se…
Předpokládaný rozpočet:

2.700.000 Kč

Eva Libichová
V roce 2022 proběhla výměna okenních výplní na č.p. 35 nám. Československé armády. Jedná se o památkově chráněnou stavbu v srdci městské památkové zóny. Díky tomu město Jaroměř získalo dotační prostředky z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2022. Došlo tedy k velmi…
Předpokládaný rozpočet:

880.791 Kč

Eva Libichová
Objekt mateřské školy v ulici Lužická již po mnoho let umožňuje docházku a předškolní vzdělávání pro dětí ve věku 3 až 6 let. Budova mateřské školy, bývalá továrníkova vila, je významným objektem i z architektonického hlediska a památkové péče. V roce 2020-21 proběhla první etapa výměny oken a…
Předpokládaný rozpočet:

650.000 Kč

Eva Libichová
Městská knihovna by měla dostat novou střešní krytinu, neboť ta stávající je již na hraně životnosti a do objektu opakovaně zatýká. Zároveň dojde k instalaci zateplení a vzduchotechniky, která zlepší klima uvnitř budovy. Dešťové srážky budou odváděny do vsakovacích objektů v parku. Objekt městské knihovny je registrovanou kulturní…
Předpokládaný rozpočet:

10.000.000 Kč

Eva Libichová
V roce 2022 se realizovala oprava nájezdové rampy v Bastionu X. Akce byla spolufinancována Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Jednalo se o nezbytnou opravu rampy pro zajištění údržby, která byla v havarijním stavu a její oprava byla nutná.  
Předpokládaný rozpočet:

6.076.000 Kč

Eva Libichová
Budova čp. 38 na nám. Československé armády je zapsanou kulturní památkou. V roce 2021 se provádí výměna vybraných oken, která jsou již ve špatném technickém stavu. Akce je spolufinancována Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2021.
Předpokládaný rozpočet:

1.000.000 Kč

Eva Libichová
Horní opevnění bývalé pevnosti Josefov je zapsáno na indikativním seznamu národních kulturních památek. Vzhledem k jeho rozsáhlosti, špatnému technickému stavu a finančním možnostem města je jeho oprava a údržba pro město značně komplikovaná. Část hradby, vedle hlavní turistické atraktivity Bastionu I. se vstupem do podzemí, byla v minulosti…
Předpokládaný rozpočet:

7.000.000 Kč