Eva Libichová
V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón bude v letošním roce mimo jiné řešena oprava vnitřních prostor lapidária a prachárny v Bastionu I. V lapidáriu budou dále vystaveny sochy M. B. Brauna, v prachárně budou instalované sádrové modely soch akademického sochaře Petra Nováka. Akce…
Předpokládaný rozpočet:

6.700.000 Kč

Eva Libichová
Na Bastionu I, jednom z turistických cílů, kde je prohlídka podzemních chodeb, proběhla výroba a instalace mříže a mřížových vrat, která oddělila nádvoří bastionu od prostoru sousedící budovy. Výroba a instalace proběhla v souladu s podmínkami památkové péče. Akci provedla firma Roman Svoboda.
Předpokládaný rozpočet:

296.956 Kč

Eva Libichová
Objekt mateřské školy v ulici Lužická již po mnoho let umožňuje docházku a předškolní vzdělávání pro dětí ve věku 3 až 6 let. V nedávné minulosti ředitelka Šárka Čechová získala dotační prostředky a zrealizovala revitalizaci zahrady této mateřské školy, která sídlí v krásném objektu v lokalitě Ptáky v…
Předpokládaný rozpočet:

1.000.000 Kč

Eva Libichová
Objekt mateřské školy v ulici Lužická již po mnoho let umožňuje docházku a předškolní vzdělávání pro dětí ve věku 3 až 6 let. V nedávné minulosti ředitelka Šárka Čechová získala dotační prostředky a zrealizovala revitalizaci zahrady této mateřské školy, která sídlí v krásném objektu v lokalitě Ptáky. Budova…
Předpokládaný rozpočet:

1.000.000 Kč

Eva Libichová
V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byla v roce 2023 mimo jiné řešena oprava další části nájezdové rampy na hradby. Jedná se o část hradeb, která je součástí rozsáhlého komplexu kulturní památky Městské opevnění II, Horní pevnost, která je zapsaná na indikativním seznamu…
Předpokládaný rozpočet:

4.598.000 Kč

Eva Libichová
V letošním roce byly provedeny udržovací prace na kulturní památce – budově ZŠ Na Ostrově. Co se týče samotné monumentální novorenesanční školní budovy, tam byla postavena v letech 1884 – 1885, a to podle projektu Arnošta Jenšovského, jakožto chlapecká škola. Jedná se o významnou dominantu v centru města.…
Předpokládaný rozpočet:

450.000 Kč

Eva Libichová
Část hradeb za č.p. 229 je v havarijním stavu. Z tohoto důvodu by v letošním roce měla proběhnout její rekonstrukce. Jedná se o část hradeb, která je součástí rozsáhlého komplexu kulturní památky Městské opevnění II, Horní pevnost, která je zapsaná na indikativním seznamu národních kulturních památek. Rozsáhlý areál…
Předpokládaný rozpočet:

1.700.000 Kč

Eva Libichová
V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón bude v letošním roce mimo jiné řešena oprava společných prostor v budově č.p. 3 na náměstí Československé armády. Jedná se o památkově chráněnou, klasicistní školní budovu z roku 1839, která se významně uplatňuje v panoramatu města. Uvnitř…
Předpokládaný rozpočet:

1.200.000 Kč

Eva Libichová
V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byla v roce 2023 mimo jiné řešena oprava komínů a pokladny na č.p. 242 v ul. Okružní. Jedná se o památkově chráněný objekt bývalých dvojitých kasáren. Aktuálně budova slouží pro spolkovou činnost Umělecké kolonie a je to…
Předpokládaný rozpočet:

2.700.000 Kč

Eva Libichová
V roce 2022 proběhla výměna okenních výplní na č.p. 35 nám. Československé armády. Jedná se o památkově chráněnou stavbu v srdci městské památkové zóny. Díky tomu město Jaroměř získalo dotační prostředky z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2022. Došlo tedy k velmi…
Předpokládaný rozpočet:

880.791 Kč

Eva Libichová
Objekt mateřské školy v ulici Lužická již po mnoho let umožňuje docházku a předškolní vzdělávání pro dětí ve věku 3 až 6 let. Budova mateřské školy, bývalá továrníkova vila, je významným objektem i z architektonického hlediska a památkové péče. V roce 2020-21 proběhla první etapa výměny oken a…
Předpokládaný rozpočet:

650.000 Kč

Eva Libichová
Městská knihovna by měla dostat novou střešní krytinu, neboť ta stávající je již na hraně životnosti a do objektu opakovaně zatýká. Zároveň dojde k instalaci zateplení a vzduchotechniky, která zlepší klima uvnitř budovy. Dešťové srážky budou odváděny do vsakovacích objektů v parku. Objekt městské knihovny je registrovanou kulturní…
Předpokládaný rozpočet:

10.000.000 Kč

Eva Libichová
V roce 2022 se realizovala oprava nájezdové rampy v Bastionu X. Akce byla spolufinancována Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Jednalo se o nezbytnou opravu rampy pro zajištění údržby, která byla v havarijním stavu a její oprava byla nutná.  
Předpokládaný rozpočet:

6.076.000 Kč

Eva Libichová
Budova čp. 38 na nám. Československé armády je zapsanou kulturní památkou. V roce 2021 se provádí výměna vybraných oken, která jsou již ve špatném technickém stavu. Akce je spolufinancována Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2021.
Předpokládaný rozpočet:

1.000.000 Kč

Eva Libichová
Horní opevnění bývalé pevnosti Josefov je zapsáno na indikativním seznamu národních kulturních památek. Vzhledem k jeho rozsáhlosti, špatnému technickému stavu a finančním možnostem města je jeho oprava a údržba pro město značně komplikovaná. Část hradby, vedle hlavní turistické atraktivity Bastionu I. se vstupem do podzemí, byla v minulosti…
Předpokládaný rozpočet:

7.000.000 Kč