Plavecký areál – rekonstrukce střechy a statika

Plavecký areál – rekonstrukce střechy a statika

Plavecký areál města je velmi oblíbený nejen u místních občanů, ale i tzv. přespolních. Areál byl vybudován v „akci Z“ již v 80. letech minulého století. Město má vypracovanou studii na jeho postupnou obnovu, nicméně kompletní rekonstrukce by byla pro město finančně velmi náročná a znemožnila by realizaci ostatních důležitých akcí města. Proto město bude rekonstrukci areálu řešit v následujících letech v jednotlivých etapách. Aktuálně je však potřeba řešit statiku a rekonstrukci střechy budovy šaten. Proto v letošním roce by měla proběhnout, po dokončení statického posudku a projektových prací, oprava této budovy.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet2.500.000 Kč
Schválený rozpočet2.500.000 Kč

Galerie obrázků akce