Přístavba pavilonu v MŠ Na Zavadilce, Jaroměř

Přístavba pavilonu v MŠ Na Zavadilce, Jaroměř

Mateřská škola v Jaroměři zajišťuje hlavní smysl předškolního zařízení a to úspěšnou socializaci dítěte, kam patří také zvyknout si na krátké odloučení od rodiny, žít v kolektivu vrstevníků, umět se prosadit i přizpůsobit. Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti. Dítě musí mít možnost prožívat uspokojení z úspěchu a z překonávání překážek tak, aby sebe samo vnímalo jako plnohodnotného a schopného jedince, který je svým okolím uznáván a přijímán.

Ačkoliv mateřská škola má kapacitu téměř 400 dětí, každoročně bojuje s větší poptávkou, kterou nedokáže plně uspokojit.

Město Jaroměř tak řeší potřebné rozšíření kapacity zařízení mateřských škol na území města společně s vedením příspěvkové organizace města – Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321. Město úspěšně požádalo o dotaci na rozšíření kapacit a řešení výjimek z provozu, a to z dotačního programu IROP. Zde se nabízí dotace ve výši 90 % z uznatelných nákladů, a to do výše až 90 mil. Kč. Podmínkou splnilo podmínky pro přidělení dotace a bylo doporučeno k financování.

V roce 2024 by tak město mělo vysoutěžit zhotovitele stavby a realizovat přístavbu MŠ Na Zavadilce. Projekt zpracovala společnost FORT 21 s.r.o.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet75.000.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad)02. 09. 2024

Galerie obrázků akce