Programu regenerace – Bastion I – lapidárium, prachárna

Programu regenerace – Bastion I – lapidárium, prachárna

V rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón bude v letošním roce mimo jiné řešena oprava vnitřních prostor lapidária a prachárny v Bastionu I. V lapidáriu budou dále vystaveny sochy M. B. Brauna, v prachárně budou instalované sádrové modely soch akademického sochaře Petra Nováka. Akce bude spolufinancována z dotačních prostředků Ministerstva kultury ČR.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet6.700.000 Kč
Schválený rozpočet6.700.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad)01. 05. 2024

Galerie obrázků akce