Rekonstrukce inženýrských sítí na č.p. 38 nám. Československé armády

Rekonstrukce inženýrských sítí na č.p. 38 nám. Československé armády

Město provozuje bytový dům č.p. 38 na náměstí Československé armády. Jedná se o rozsáhlý funkcionalistický a neoklasicistní objekt z let 1930-1932 od architektů Kubečka a Steklíka situovaný na dolním konci prudce se svažujícího náměstí. V jeho spodní části se nachází několik nebytových prostor, které slouží jako pobočka banky a prodejny textilu, obavy a sportovních potřeb. Inženýrské sítě v domě jsou již dožité a je nutná jejich kompletní výměna. Projekční přípravu řeší Andrea Junková.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet2.500.000 Kč
Schválený rozpočet2.500.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad)03. 06. 2024

Galerie obrázků akce