Rekonstrukce prašných komunikací – Do Končin

Rekonstrukce prašných komunikací – Do Končin

Město plánuje v roce 2024 využít stavby obchvatu Jaroměře a v souvislosti s tím navázat na částečnou změnu v rámci prašné části komunikace Do Končin, kterou stavba obchvatu bude provádět. Cílem města je tuto prašnou komunikaci zpevnit, odvodnit a zároveň ušetřit finanční prostředky na její opravu.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet5.000.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad)01. 07. 2024

Galerie obrázků akce