Rekonstrukce ul. Na Žižkově

Rekonstrukce ul. Na Žižkově

V roce 2024 by mělo dojít k zahájení rekonstrukce ulice Na Žižkově, kde město potřebuje vyřešit špatný technický stav ulice včetně odvodnění. Město provede rekonstrukci ulice až za odbočku ke kapli Panny Marie. Důvodem neprodloužení až k mostu je avizovaná akce Správy železnic v podobě zabezpečení svahu u mostu.

Zároveň mělo původně také dojít ke spolupráci se společností ČEZ Distribuce, a.s., která zde chtěla odstraňovat vrchní vedení. Nicméně ČEZ Distribuce, a.s. akci odložila na neurčito.

V rámci rekonstrukce by mělo dojít ke zúžení komunikace na odpovídající šíři a k výměně povrchu vozovky za asfaltový, dále k rekonstrukci chodníku a instalaci nového veřejného LED osvětlení. Termín započetí rekonstrukce bude záviset od akce společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet8.000.000 Kč
Schválený rozpočet8.000.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad)09. 09. 2024

Galerie obrázků akce