Výměna oken na DDM Klíč

Výměna oken na DDM Klíč

Dům dětí a mládeže Klíč působí v městském domě na adrese Školní 95. Jedná se o tříposchoďový dům, který navazuje na budovu Nové radnice v Josefově. V roce 2024 by mělo dojít k výměně již dožitých okenních výplní, a to v souladu s požadavky památkové péče a energetického standardu dnešní doby.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet4.000.000 Kč
Schválený rozpočet4.000.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad)24. 06. 2024

Galerie obrázků akce