Výstavba plotu na Mlýnské promenádě

Výstavba plotu na Mlýnské promenádě

V letošním roce proběhne výstavba dřevěného plotu na Mlýnské promenádě. Jedná se o smluvní závazek města. Plot bude vybudován v souladu se závazným stanoviskem památkové péče. Dojde tak ke zlepšení prostředí části promenády a většímu soukromí občanů. Plot bude vybudován sice na náklady města, ale jeho pravidelnou předepsanou údržbu budou provádět na své náklady majitelé sousedních pozemků.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet838.000 Kč
Schválený rozpočet838.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad)26. 06. 2023
Převzetí díla (předpoklad)28. 08. 2023

Galerie obrázků akce