Výstavba plotu na Mlýnské promenádě

Výstavba plotu na Mlýnské promenádě

V letošním roce proběhne výstavba dřevěného plotu na Mlýnské promenádě. Plot bude vybudován v souladu se závazným stanoviskem památkové péče. Dojde tak ke zlepšení prostředí v části promenády a většímu soukromí občanů i návštěvníků.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet796.000 Kč
Schválený rozpočet796.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad)13. 05. 2024

Galerie obrázků akce