Záchrana Josefova

Záchrana Josefova

Více jak pětileté úsilí, kdy město Jaroměř intenzivně jedná se zástupci Vlády ČR, ministerstvem pro místní rozvoj, ministerstvem kultury a ministerstvem financí, znamená pro město pomoc ve výši cca 1,2 mld. Kč. Společná jednání města a zástupců vlády postupně vedla až k přijetí vládního usnesení a následně stanovení vládní skupiny, která se měla začít zabývat problematikou dvou bývalých pevnostních měst, tedy Josefova a Terezína. Právě spojení těchto dvou měst a také následné přizvání obou krajů k jednacímu stolu, mělo znatelný přínos v hledání možných cest jak těmto bývalým pevnostem pomoci řešit akutní stav destrukce, ke kterým v různých částech měst postupně dochází. Tento stav je způsoben zejména vysokou finanční náročností na rekonstrukce objektů, které v 90. letech opustila armáda, kdy vysoké náklady jsou mimo jakékoliv finanční možnosti měst Jaroměř a Terezín. Celá snaha zástupců měst, ministerstev a krajů vedla k vypracování dohody o spolupráci a stanovení dvou základních dotačních programů, které mají městu Jaroměř přinést cca 1,2 mld. Kč ze státního rozpočtu a cca 0,5 mld. Kč z rozpočtu kraje. Prioritou je záchrana a oživení Josefova, coby unikátního barokního komplexu. Již pro rok 2024 byly schváleny ve státním rozpočtu první finanční částky a město intenzivně pracuje na přípravě realizace jednotlivých kroků záchrany.

 

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet40.000.000 Kč
Schválený rozpočet40.000.000 Kč

Galerie obrázků akce