Zeď a schodiště Na Skluzavce

Zeď a schodiště Na Skluzavce

Z ulice Jaromírova do ulice Na Skluzavce a V Zahradách vede kamenné schodiště, které potřebuje rekonstrukci. Věc komplikuje skutečnost, že na konci schodů je založena opěrná zeď sousední nemovitosti, jenž není v majetku města, která se sama nachází ve špatném technickém stavu. Město proto oslovilo majitele sousední nemovitosti, aby se schodiště opravilo v koordinaci s opravou opěrné zdi. O termínu uzávěrky tohoto schodiště bude veřejnost informována.

Tabulka základních údajů akce
Předpokládaný rozpočet750.000 Kč
Schválený rozpočet750.000 Kč
Předání staveniště (předpoklad)01. 07. 2024

Galerie obrázků akce