NAPSALI O NÁS

Wenkeův dům v Jaroměři opraví. Okruh od dvorka po půdu navrhl David Vávra.

Wenkeův dům od Josefa Gočára, skvost moderní architektury v Jaroměři na Náchodsku, se chystá na rekonstrukci. Národní kulturní památky se změny příliš nedotknou, zásadní opravu potřebuje sousedící dům. Architekt David Vávra navrhl propojit současnou expozici městského muzea s nepřístupnými prostory... Zdroj: https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/wenkeuv-dum-pamatka-gocar-rekionstrukce-dotace-jaromer-muzeum-muslove-zbozi-kralovehradecky-kraj.A200610_164159_hradec-zpravy_tuu

Oživení pevnosti Josefov

Cílem projektu bude revitalizace a zatraktivnění památky Městské opevnění II., Horní pevnost, evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014. Z této pevnosti byly vybrány ke stavební obnově následující objekty - Bastion IV, Ravelin XIII, kurtina mezi Bastionem III a Bastionem IV. V Bastionu IV bude zrekonstruována vnitřní a vnější plenta včetně výplní otvorů a vnější plášť prachárny. V současné době zde sídlí spolek Umělecká kolonie, z.s., který by svou činnost rád rozšířil i do dalších prostorů Bastionu. Je zde galerie sochaře a v prachárně probíhají výstavy dalších umělců. Po skončení realizace projektu zde budou připraveny další prostory pro nově příchozí umělce a jejich činnost. Na Ravelinu XIII bude zrekonstruována vnější plenta objektu. Ravelin je součástí festivalového parku, kde v současné době probíhají kulturní akce... Zdroj: http://iti.hradec.pardubice.eu/projekty.php?id=90

Pevnost Josefov se dočká opravy hradeb díky fondům z EU

V létě by měla začít oprava severozápadního úseku hradeb barokní pevnosti Josefov v Jaroměři na Náchodsku. Náklady na rekonstrukci se odhadují na více než 130,4 milionu korun, více než 80 procent nákladů by měla pokrýt dotace z fondů EU. Hotovo má být koncem roku 2021. Jde o největší investici do pevnostního města Josefov za posledních deset let. Řekli to zástupci jaroměřské radnice. Rekonstrukce se bude týkat asi jedné osminy hradeb... Zdroj: https://www.estav.cz/cz/7367.pevnost-josefov-se-docka-opravy-hradeb-diky-fondum-z-eu

  ROČNÍ PŘEHLED

Zastupitelstvo města, v souladu s platnou legislativou, každoročně schvaluje rozpočet města včetně alokace finančních prostředků na investiční akce a opravy majetku města. Na těchto stránkách jsou poskytnuty údaje o investicích a opravách, které svou povahou spadají do kompetence odboru majetku města, resp. oddělení investic a rozvoje. Rozdělení finančních prostředků podle skupin je uvedeno v grafu.

  ZPRÁVY – Facebook feed

29/10/2020
Výsadkáři v Jaroměři vyměnili červený baret za nemocniční oblek

Červený baret vyměnili výsadkáři za nemocniční oblek, aby mohli pomáhat tam, kde je potřeba.

29/10/2020
Fotky z příspěvku Město Jaroměř

Podzimní fotografie Jaroměře v podání pana Stanislava Šnábla. Děkujeme!

28/10/2020
Fotky z příspěvku Město Jaroměř

Den vzniku samostatného československého státu.
Pietní akce v Jaroměři proběhla i přes nelehkou aktuální situaci. Důležité mezníky je třeba připomínat a nezapomenout.

27/10/2020
Koronavirus Jaroměř a okolí | Kurzy.cz

Zde naleznete informace o situaci nákazy koronavirem COVID-19 v naší obci, ke zpracování byla použita veřejná data MZČR.
https://www.kurzy.cz/koronavirus/jaromer-a-okoli/

« 1 of 76 »

  KONTAKTY

ODDĚLENÍ INVESTIC A ROZVOJE

Městský úřad Jaroměř, Odbor správy majetku města, 2. patro, dveře č. 208
Náměstí ČSA 16, 551 01 Jaroměř

Vedoucí: Jiří Pacovský     +420 491 847 170     pacovskyjaromer-josefov.cz