Jiří Mikulka | 19.10.2020
V návaznosti na dokončenou stavbu nového dopravního terminálu je v zájmu bezpečnosti a pořádku nutné zřídit nové kamerové body, které by toto zájmové území měly pod neustálým dohledem. Jedná se celkem o 3 nové statické kamery a 1 otočnou kameru, které budou umístěné na sloupech veřejného osvětlení. Požadavek na umístění…
Předpokládaný rozpočet:

0 Kč

Jiří Mikulka | 19.10.2020
Jedná se o vybudování nového vrtu J-8 ve vytipované lokalitě v blízkosti řeky Úpy, který by měl sloužit jako posilující zdroj pitné vody.
Předpokládaný rozpočet:

1.300.000 Kč

Jiří Mikulka | 19.10.2020
Rekonstrukce vnitřních prostor, které využívá Městská policie, v objektu č.p. 110 v ulici Traxlerova v Josefově. Konkrétně se jedná o stavební úpravy a modernizaci spočívající v provedení nové elektroinstalace, vytápění, zdravotně technické instalace, vzduchotechniky, podlahových krytin a dokončovacích prací.
Předpokládaný rozpočet:

5.000.000 Kč

Jiří Mikulka | 02.06.2020
V roce 2021 dojde k vybudování dalšího vstupu na dětské hřiště v ul. J. Šímy v lokalitě Zavadilka. V současné době je hřiště oficiálně přístupné pouze po svahu z ul. J. Šímy. V minulosti docházelo k opakovanému ničené výpletu oplocení z boční strany směrem z ul. Rybalkovy. Město…
Předpokládaný rozpočet:

4.500.000 Kč

Jiří Mikulka | 13.03.2020
Již dlouhodobě se město potýká se špatnou dopravní situací v areálu nemocnice. Situace se zhoršila ještě více poté, co v areálu nemocnice byla otevřena posilovna. Ač všichni řidiči mají možnost využít bezplatné parkovaní přímo před areálem nemocnice v ul. Národní, většina automobilů je zaparkována právě v areálu nemocnice a často na místech,…
Předpokládaný rozpočet:

800.000 Kč

Jiří Mikulka | 07.08.2018
Výstavba nového dopravního terminálu má za cíl vytvoření kvalitního, komfortního a bezpečného prostředí pro cestující, které odpovídá standardu 21. století a spojuje tak autobusovou, vlakovou, automobilovou a cyklistickou dopravu. To vše zpříjemní cestování občanům města i jeho návštěvníkům. Právě toto místo je pro mnohé návštěvníky města spojeno s…
Předpokládaný rozpočet:

71.046.210 Kč

Jiří Mikulka | 03.03.2020
V ulici Lužická je sídlo Mateřské školy Jaroměř, Lužická 321. Od této památkově chráněné, původem továrnické, vily se vine oplocení s podezdívkou a to až na hranici křižovatky s ulicí Na Škváráku. Jedná se o oplocení části pozemků, které nikdo nevyužívá. Oplocení je z velké části ve velmi špatném…
Předpokládaný rozpočet:

3.500.000 Kč

Jiří Mikulka | 28.01.2020
Jedná se o statické zajištění přístavby mateřské školy v ulici Tyršova v Jaroměři – Josefově.
Předpokládaný rozpočet:

550.000 Kč

Jiří Mikulka | 03.03.2020
Jedná se o opravu elektroinstalace a automatizovaných systémů řízení technologických prvků (ASŘTP) na vodárenském objektu úpravny vody Na Úpě.
Předpokládaný rozpočet:

1.900.000 Kč

Jiří Mikulka | 03.03.2020
Jedná se o propojení stávajícího veřejného vodovodu v ulicích Rudé armády a Sadová v místní části Josefov. Současně pak i o napojení přilehlých parcel na rozvod pitné vody. Konkrétně se jedná o vybudování vodovodu v rozsahu 159 m potrubím PVC 110 a dále pak 5 ks vodovodních přípojek…
Předpokládaný rozpočet:

700.000 Kč

Jiří Mikulka | 18.07.2018
Vlastní rekonstrukce spočívá v sejmutí mostního svršku a vybavení a následně vybrání i zásypu železobetonové klenby. Bude provedena celková sanace nosné konstrukce, obnoven zásyp, zřízena nová hydroizolace a následně obnoven mostní svršek včetně vybavení. Cílem této rekonstrukce je odstranění poruch mostního objektu, obnova mostního svršku a vybavení dle historických…
Předpokládaný rozpočet:

19.000.000 Kč

Jiří Mikulka | 03.03.2020
ČEZ Distribuce, a.s. v roce 2018 až 2020 připravila kompletní převod z hladiny vysokého napětí 10 kV na hladinu 35 kV. S tím se pojí výměna kabeláže hlavních páteřních tras a úprava trafostanic. Město Jaroměř v rámci unifikace bude upravovat technologii, resp. trafostanice, které jsou v jeho vlastnictví,…
Předpokládaný rozpočet:

1.300.000 Kč