Jiří Pacovský
Městské muzeum v Jaroměři, budova č. 295 spolu se sousední budovou, prochází od roku 2020 rozsáhlou rekonstrukcí v rámci projektu pod názvem „Centra tradičních řemesel na cestě Via Fabrilis“, který bude spolufinancován z finančních prostředků Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu…
Předpokládaný rozpočet:

350.000 Kč

Jiří Pacovský
Na přelomu května a června roku 2022 došlo k rekonstrukci autobusové zastávky na náměstí Dukelských hrdinů nedaleko ZŠ Na Ostrově a ZŠ Boženy Němcové. Tato zastávka je využívána zejména dětmi, které cestují právě do zmíněných základních škol. Součastí rekonstrukce byla plocha zastávky, lavička a umístění přístřešku. Zároveň v…
Předpokládaný rozpočet:

1.200.000 Kč

Jiří Pacovský
Město Jaroměř má v majetku školní jídelnu Na Karlově, kde s rostoucími cenami energií rostou také náklady na provoz. Město se zapojilo do 121. výzvy OPŽP PO5, kde může získat až 50% prostředků na zateplení. Předmětem veřejné zakázky je provedení zateplení konstrukcí jídelny a kuchyně, boků a zadní…
Předpokládaný rozpočet:

4.500.000 Kč

Jiří Pacovský
V ulici Velichovská byla v roce 2021 vyměněna dožitá autobusová zastávka. Odbor majetku města ve spolupráci s Osadním výborem Semonice naplánoval obměnu stávající zchátralé autobusové zastávky v části města Semonice ve směru do centra a zbudování zastávky ve směru na Hradec Králové. V případě zastávky ve směru na…
Předpokládaný rozpočet:

344.000 Kč

Jiří Pacovský
Discgolf je sport podobný tradičnímu golfu. Místo míčků a holí však hráči používají létající disk nazývaný také Frisbee. Tento sport byl formován v 70. letech v USA a stejně jako u klasického golfu je cílem dokončení každé jamky v co nejmenším počtu úderů (nebo v případě discgolfu, nejmenší počet…
Předpokládaný rozpočet:

400.000 Kč

Jiří Pacovský
Město Jaroměř vlastní na území města několik dětských a sportovních hřišť. Správu a údržbu hřišť provádí Technické služby města Jaroměř, nicméně celkovou rekonstrukci má ve své gesci město, resp. odbor majetku města. V minulých letech město provedlo rekonstrukci dětských hřišť u městské knihovny a Na Zavadilce. Během druhého…
Předpokládaný rozpočet:

1.690.000 Kč

Jiří Pacovský
Kaple Panny Marie se nachází na zděném mostě na rozhraní ulic Havlíčkova a Jaromírova. Most jako takový byl podroben diagnostickému průzkumu, který ho zhodnotil jako provozuschopný, nicméně jeho původní historická konstrukce je zásahem z 80. let, který právě zajistil stabilitu mostu, nevratně poškozena. Není třeba tak pro potřeby…
Předpokládaný rozpočet:

400.000 Kč

Jiří Pacovský
V roce 2021 město opravuje pět dlouhodobě neobsazených bytových jednotek v bytovém domě č. p. 39, ul. Duškova v Josefově. Jedná se o kompletní rekonstrukci včetně všech rozvodů a u spodních bytů o řešení značného vzlínání vlhkosti.
Předpokládaný rozpočet:

7.500.000 Kč

Jiří Pacovský
V roce 2022 je plánována rekonstrukce obchodů (směrem do náměstí), která spočívá v odstranění značné vlhkosti, jenž vzlíná zejména ze sklepních prostor domu, instalaci topného systému a u nepronajatého obchodu i v nových instalacích, omítkách a podlahách. Součástí akce bude i montáž prosklených dveří v pasáži, které zajistí…
Předpokládaný rozpočet:

2.490.000 Kč

Jiří Pacovský
Lávka přes Staré Labe slouží občanům již mnoho desítek let a její technický stav byl již nevyhovující. Na základě mostní prohlídky muselo město Jaroměř lávku dočasně uzavřít a připravit její rekonstrukci včetně spodní stavby, která je staticky narušená. Vzhledem k nedostatku kapacit projekčních kanceláří v oboru mostních staveb,…
Předpokládaný rozpočet:

1.800.000 Kč

Jiří Pacovský
Na budově školy dochází postupně k opravě a výměně oken, která již dosluhují, vzhledem k jejich počtu,  velikosti a ceně (repliky), se tato akce provádí na etapy. V letošním roce byly vyměněny čtyři kusy oken na mezipodestě hlavního schodiště (SZ strana).
Předpokládaný rozpočet:

600.000 Kč

Jiří Pacovský
Město Jaroměř přistoupilo k obnově autobusových zastávek, které již dosluhují. V roce 2020 byly vyměněny zastávky v ulici Nádražní a Na Valech (směr Náchod). Nové zastávky mají hliníkovou konstrukci, výplně z bezpečnostního skla včetně dřevěného prvku s lavicí k sezení.
Předpokládaný rozpočet:

500.000 Kč

Jiří Pacovský
Město Jaroměř má v majetku školní jídelnu Na Karlově, kde je nedostatečná a dosluhující vzduchotechnika, a s tím spojené zhoršené pracovní prostředí zaměstnanců i komfort strávníků. Město se zapojilo do 121. výzvy OPŽP PO5, kde může získat až 70% prostředků na vzduchotechniku. Všechny potřebné podmínky město doložilo a…
Předpokládaný rozpočet:

7.200.000 Kč

Jiří Pacovský
Městské muzeum se nachází již od roku 1947 v budově bývalého Wenkeova obchodního domu, architektonického skvostu počátků české moderny, který byl postaven v letech 1910–1911 podle návrhu významného architekta Josefa Gočára. Koncem 70. let se muzeum dočkalo rekonstrukce a rozšíření depozitárních prostor v sousední budově čp. 91. Od té…
Předpokládaný rozpočet:

34.000.000 Kč

Jiří Pacovský
V druhé části  roku 2021 se započalo s výměnou obou výtahů a ke stavebním úpravám v budově č.p. 780 v ulici J. Šímy – Dům s pečovatelskou službou. Stávající výtahy již nesplňovaly nároky dnešní doby a byly kapacitně nevyhovující. Výtahy v domě s pečovatelskou službou jsou nezbytným pomocníkem pro dobrou…
Předpokládaný rozpočet:

7.800.000 Kč

Jiří Pacovský
Jedná se o zděný (cihla, kámen) klenbový most mezi ulicemi Havlíčkova a Jaromírova. Původní, pravděpodobně  barokně přestavěný, most s kapličkou je dnes již ve špatném stavu, do konstrukce mostu zatéká mostovkou a pata klenby, která byla odhalena po demolici přilehlého domu, je narušena erozí. Tento most prošel v…
Předpokládaný rozpočet:

500.000 Kč

Jiří Pacovský
Město Jaroměř plánuje provést rekonstrukci objektu č.p. 228 v ulici U Mlýna. Jedná se o památkově chráněný objekt, bývalou pevnostní věznici. První nadzemní podlaží slouží jako takzvaný městský penzion, který nabízí ubytovací služby. Druhé nadzemní podlaží pak obsahuje bytové jednotky, které jsou dlouhodobě pronajímány. Nicméně celkový stavebnětechnický stav…
Předpokládaný rozpočet:

13.233.000 Kč

Jiří Pacovský
Město Jaroměř realizovalo v roce 2015 rekonstrukci části domu č.p. 49 na náměstí Československé armády. Tento počin vedl k dalšímu zlepšení prostředí v centru města a ke zvýšení atraktivity centra, které v dnešní době supermarketů takovéto investice potřebuje. Vytvořil se zde průchod – Žákova pasáž, která spojuje lokalitu…
Předpokládaný rozpočet:

7.313.230 Kč

Jiří Pacovský
Ulice Sladovna obchází náměstí Československé armády od jeho spodní části až k řece Labi, kde plynule přechází v ulici Kostelní. Opěrná stěna, která je za domem čp 35, je ve špatném technickém stavu. Jelikož se nejedná jen o tzv. kosmetickou vadu, je zapotřebí provést rozebrání původní zdi a…
Předpokládaný rozpočet:

890.000 Kč

Jiří Pacovský
Město Jaroměř má ve svém majetku 18 autobusových zastávek, které slouží ke každodenní dopravě občanům města i jeho návštěvníkům. Město Jaroměř chce zastávky, které budou dosluhovat, postupně rekonstruovat, aby každodenní cesta do práce, školy či za zábavou byla pro cestující co možná nejpříznivější. V roce 2018 prošli rekonstrukcí…
Předpokládaný rozpočet:

300.000 Kč

Jiří Pacovský
V roce 2020 proběhly opravy na čp 178 v ulici Zdeňka Němečka. Předmětem opravy bylo uvedení neobsazených bytových prostor do provozuschopného stavu. Jedná se o pět bytových jednotek. Opravené bytové jednotky jsou nabízeny veřejnou k pronájmu. Informace o aktuálně nabízených bytech či podmínkách přidělení a pronájmu bytu je možné…
Předpokládaný rozpočet:

5.100.000 Kč

Jiří Pacovský
V roce 2019 proběhne rekonstrukce chodníku v ul. Máchova, kdy se naváže na rekonstrukci železničního přejezdu ze strany SŽDC (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace) a rekonstrukci inženýrských sítí – plynovodu. Chodník bude rekonstruován v celé své délce, a to od křižovatky Svatopluka Čecha k železničnímu přejezdu a…
Předpokládaný rozpočet:

1.500.000 Kč