Jiří Pacovský
V roce 2022 proběhla rekonstrukce / výměna herních prvků na dětském hřišti v ul. Partyzánská a následně rekonstrukce sportovních prvků. Původní asfaltový povrch dostal povrch měkčený tartanem, což malý sportovci i jejich rodiče určitě ocení. Zároveň dojde ke snížení hluku odrazů míčů, což je přínosem pro okolní zástavbu.
Předpokládaný rozpočet:

1.400.000 Kč

Jiří Pacovský
Městské muzeum v Jaroměři, budova č. 295 spolu se sousední budovou, prochází od roku 2020 rozsáhlou rekonstrukcí v rámci projektu pod názvem „Centra tradičních řemesel na cestě Via Fabrilis“, který bude spolufinancován z finančních prostředků Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu…
Předpokládaný rozpočet:

350.000 Kč

Jiří Pacovský
Na přelomu května a června roku 2022 došlo k rekonstrukci autobusové zastávky na náměstí Dukelských hrdinů nedaleko ZŠ Na Ostrově a ZŠ Boženy Němcové. Tato zastávka je využívána zejména dětmi, které cestují právě do zmíněných základních škol. Součastí rekonstrukce byla plocha zastávky, lavička a umístění přístřešku. Zároveň v…
Předpokládaný rozpočet:

1.200.000 Kč

Jiří Pacovský
Město Jaroměř má ve svém majetku budovu školní jídelny Na Karlově, kde s rostoucími cenami energií rostou také náklady na provoz. Město se zapojilo do 121. výzvy OPŽP PO5, kde mohlo získat až 50% prostředků na zateplení. Předmětem veřejné zakázky bylo provedení zateplení konstrukcí jídelny a kuchyně, boků…
Předpokládaný rozpočet:

4.500.000 Kč

Jiří Pacovský
V ulici Velichovská byla v roce 2021 vyměněna dožitá autobusová zastávka. Odbor majetku města ve spolupráci s Osadním výborem Semonice naplánoval obměnu stávající zchátralé autobusové zastávky v části města Semonice ve směru do centra a zbudování zastávky ve směru na Hradec Králové. V případě zastávky ve směru na…
Předpokládaný rozpočet:

344.000 Kč

Jiří Pacovský
Discgolf je sport podobný tradičnímu golfu. Místo míčků a holí však hráči používají létající disk nazývaný také Frisbee. Tento sport byl formován v 70. letech v USA a stejně jako u klasického golfu je cílem dokončení každé jamky v co nejmenším počtu úderů (nebo v případě discgolfu, nejmenší počet…
Předpokládaný rozpočet:

400.000 Kč

Jiří Pacovský
Město Jaroměř vlastní na území města několik dětských a sportovních hřišť. Správu a údržbu hřišť provádí Technické služby města Jaroměř, nicméně celkovou rekonstrukci má ve své gesci město, resp. odbor majetku města. V minulých letech město provedlo rekonstrukci dětských hřišť u městské knihovny a Na Zavadilce. Během druhého…
Předpokládaný rozpočet:

1.690.000 Kč

Jiří Pacovský
Kaple Panny Marie se nachází na zděném mostě na rozhraní ulic Havlíčkova a Jaromírova. Most jako takový byl podroben diagnostickému průzkumu, který ho zhodnotil jako provozuschopný, nicméně jeho původní historická konstrukce je zásahem z 80. let, který právě zajistil stabilitu mostu, z památkového pohledu nevratně poškozena. Staticky je…
Předpokládaný rozpočet:

800.000 Kč

Jiří Pacovský
V roce 2021 město opravuje pět dlouhodobě neobsazených bytových jednotek v bytovém domě č. p. 39, ul. Duškova v Josefově. Jedná se o kompletní rekonstrukci včetně všech rozvodů a u spodních bytů o řešení značného vzlínání vlhkosti.
Předpokládaný rozpočet:

7.500.000 Kč

Jiří Pacovský
Lávka přes Staré Labe slouží občanům již mnoho desítek let a její technický stav byl již nevyhovující. Na základě mostní prohlídky muselo město Jaroměř lávku dočasně uzavřít a připravit její rekonstrukci včetně spodní stavby, která je staticky narušená. Vzhledem k nedostatku kapacit projekčních kanceláří v oboru mostních staveb,…
Předpokládaný rozpočet:

1.800.000 Kč

Jiří Pacovský
Na budově školy dochází postupně k opravě a výměně oken, která již dosluhují, vzhledem k jejich počtu,  velikosti a ceně (repliky), se tato akce provádí na etapy. V letošním roce byly vyměněny čtyři kusy oken na mezipodestě hlavního schodiště (SZ strana).
Předpokládaný rozpočet:

600.000 Kč

Jiří Pacovský
Město Jaroměř přistoupilo k obnově autobusových zastávek, které již dosluhují. V roce 2020 byly vyměněny zastávky v ulici Nádražní a Na Valech (směr Náchod). Nové zastávky mají hliníkovou konstrukci, výplně z bezpečnostního skla včetně dřevěného prvku s lavicí k sezení.
Předpokládaný rozpočet:

500.000 Kč

Jiří Pacovský
Městské muzeum se nachází již od roku 1947 v budově bývalého Wenkeova obchodního domu, architektonického skvostu počátků české moderny, který byl postaven v letech 1910–1911 podle návrhu významného architekta Josefa Gočára. Koncem 70. let se muzeum dočkalo rekonstrukce a rozšíření depozitárních prostor v sousední budově čp. 91. Od té…
Předpokládaný rozpočet:

34.000.000 Kč

Jiří Pacovský
V druhé části  roku 2021 se započalo s výměnou obou výtahů a ke stavebním úpravám v budově č.p. 780 v ulici J. Šímy – Dům s pečovatelskou službou. Stávající výtahy již nesplňovaly nároky dnešní doby a byly kapacitně nevyhovující. Výtahy v domě s pečovatelskou službou jsou nezbytným pomocníkem pro dobrou…
Předpokládaný rozpočet:

7.800.000 Kč

Jiří Pacovský
Jedná se o zděný (cihla, kámen) klenbový most mezi ulicemi Havlíčkova a Jaromírova. Původní, pravděpodobně  barokně přestavěný, most s kapličkou je dnes již ve špatném stavu, do konstrukce mostu zatéká mostovkou a pata klenby, která byla odhalena po demolici přilehlého domu, je narušena erozí. Tento most prošel v…
Předpokládaný rozpočet:

500.000 Kč

Jiří Pacovský
Město Jaroměř realizovalo v roce 2015 rekonstrukci části domu č.p. 49 na náměstí Československé armády. Tento počin vedl k dalšímu zlepšení prostředí v centru města a ke zvýšení atraktivity centra, které v dnešní době supermarketů takovéto investice potřebuje. Vytvořil se zde průchod – Žákova pasáž, která spojuje lokalitu…
Předpokládaný rozpočet:

7.313.230 Kč

Jiří Pacovský
Ulice Sladovna obchází náměstí Československé armády od jeho spodní části až k řece Labi, kde plynule přechází v ulici Kostelní. Opěrná stěna, která je za domem čp 35, je ve špatném technickém stavu. Jelikož se nejedná jen o tzv. kosmetickou vadu, je zapotřebí provést rozebrání původní zdi a…
Předpokládaný rozpočet:

890.000 Kč

Jiří Pacovský
Město Jaroměř má ve svém majetku 18 autobusových zastávek, které slouží ke každodenní dopravě občanům města i jeho návštěvníkům. Město Jaroměř chce zastávky, které budou dosluhovat, postupně rekonstruovat, aby každodenní cesta do práce, školy či za zábavou byla pro cestující co možná nejpříznivější. V roce 2018 prošli rekonstrukcí…
Předpokládaný rozpočet:

300.000 Kč

Jiří Pacovský
V roce 2020 proběhly opravy na čp 178 v ulici Zdeňka Němečka. Předmětem opravy bylo uvedení neobsazených bytových prostor do provozuschopného stavu. Jedná se o pět bytových jednotek. Opravené bytové jednotky jsou nabízeny veřejnou k pronájmu. Informace o aktuálně nabízených bytech či podmínkách přidělení a pronájmu bytu je možné…
Předpokládaný rozpočet:

5.100.000 Kč

Jiří Pacovský
V roce 2019 proběhne rekonstrukce chodníku v ul. Máchova, kdy se naváže na rekonstrukci železničního přejezdu ze strany SŽDC (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace) a rekonstrukci inženýrských sítí – plynovodu. Chodník bude rekonstruován v celé své délce, a to od křižovatky Svatopluka Čecha k železničnímu přejezdu a…
Předpokládaný rozpočet:

1.500.000 Kč